L’Esprit du Coeur

L’Esprit du Coeur ®

Behalve het verzorgen van opleidingen en het (mede) begeleiden van diverse kennis- en vraagforums,  ben ik in mijn dagelijkse praktijk werkzaam als Erkend Natuurgeneeskundig Therapeut. Meer en verder uitgewerkte informatie hierover vindt u terug op mijn website www.lespritducoeur.nlDe focus ligt hierbij op lichaamsgerichte therapie.

Therapeutische behandelingen zijn behandelingen waarbij bovenal klachtgericht te werk wordt gegaan.

Daar waar bij wellness massages vooral het bereiken van een algehele vorm van ontspanning, welbehagen of flexibiliteit als doel gesteld kan worden, is het uitgangspunt van een therapeutische behandeling te allen tijde klachtgericht en dus hulpverlenend in de medische zin des woords.

Het volledige proces van anamnese, diagnose, keuze van massagevorm(en) en begeleiding maken onderdeel uit van het therapeutische behandelplan. De opzet van de behandeling is dan voornamelijk gelegen in het doelbewust en doelgericht aanpakken van de klachten die tijdens de anamnese door u naar voren zijn gebracht. Veelal, echter niet uitsluitend, op advies van huisarts of specialist.

Een Natuurgeneeskundig Therapeut werkt volgens de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkelovedracht, drainage, voeding en psyche.

Onze Therapeutische behandelingen worden door het merendeel van alle zorgverzekeraars mogelijk geheel dan wel gedeeltijk vergoed vanuit het aanvullend verzekeringspakket.

Overigens ervaren de meeste mensen ook de therapeutische behandeling als ontspannend of bijvoorbeeld revitaliserend. Maar dat is in dit geval dan niet per se het uitgangspunt geweest, al kan het natuurlijk wel altijd als (sub)doelstelling worden meegenomen indien de aangegeven klachten daartoe aanleiding geven.

Tarieven
De tarieven van therapeutische behandelingen :
30 minuten     € 41,00
45 minuten     € 55,00
60 minuten     € 74,00

Betalingswijze Therapeutische behandelingen

Therapeutische behandelingen kunnen achteraf voldaan worden. U ontvangt een factuur (zorgdeclaratie) die u  indient bij uw zorgverzekeraar. Dit geeft u de mogelijkheid om uw factuur te voldoen wanneer u de betaling van uw zorgverzekeraar op uw bankrekening heeft ontvangen.

Beroepsregistratie VBAG
L’Esprit du Coeur is aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) met als specialisatie lichaamsgerichte therapie onder lidmaatschapsnummer 21704004. Het bijbehorende RBCZ/TCZ licentienummer is 171134B.