Yoga Kaatsheuvel

Yoga Kaatsheuvel

” … Speciaal voor Iedereen … “

In mijn welkomstwoord gaf ik het al aan. Naast mijn werkzaamheden als Natuurgeneeskundig Therapeut heb ik een tweede passie: Yoga.

In de dagelijkse praktijkvoering word ik hierbij geassisteerd door mijn collega’s Conny van Platerink, Claudia van der Loo en Karin Scheltens. Zie hiervoor tevens de nadere informatie op het tabblad ‘Wij als Team’.

Welbeschouwd is Yoga een filosofie die leert het lichaam, de geest en het gevoel te beheersen om daarmee te komen tot heelheid.

De Yogaleer vindt haar oorsprong in het Hindoeïsme, waarbinnen zij wordt ‘geleefd’ teneinde in eenheid te zijn verbonden met het Goddelijke.

In de Westerse wereld wordt Yoga veelal beoefend om de uiterlijke (fysieke) mens te verbinden met de innerlijke mens, al vindt men dan ook hier soms tevens religieuze motieven terug.

Yoga, als beoefening dan wel als filosofie, heeft sinds lange tijd haar inhoudelijke kracht bewezen als (één der) ons ter beschikking staande levensbeschouwing(en). Waar in vroeger jaren de Yogaleer nog uitsluitend werd ingepast vanuit een persoonlijke beleving, vindt zij heden ten dage tevens haar plaats als vast onderdeel van menig zakelijke discipline. Van de manager op de werkvloer tot de brainstorm-sessie in het reclamebureau, zij allen ‘stappen even uit’ met gebruikmaking van de levensvisie die Yoga heet en de daarbij behorende Yogahoudingen.

Deze Yogahoudingen (lichaamshoudingen of asana’s)  zien we terug in alle yogalessen en ze vormen daarmee als zodanig een onderdeel van de Yoga filosofie. Daarnaast bestaat Yoga uit ademhalingsoefeningen (pranayama’s), meditatie (dhyana) en visualisatie (bij Yoga Nidra). Het zijn deze oefenvormen die we gezamenlijk uitvoeren bij een ‘Yoga les’.